Officers

Advisors

  
Dr. Shankar P. Bhattacharya   bhatt[at]tamu.edu  
Dr. Mysore S.Mohan   mohan[at]mail.chem.tamu.edu  

Officers 2013-14

  
Prerna Jain President prernajain1611[at]gmail.com  
Srikrishna Doraiswamy Treasurer srikrishnad[at]gmail.com  
Harsha Nagarajan IT Officer harsha.nagarajan[at]gmail.com  
Atul Narayan Program Coordinator atulnryn[at]gmail.com  
Sandeep Irukuvarghula Program Coordinator isandeep[at]gmail.com  
Jayavel Arumugam Public Relations ajyavel[at]gmail.com  
Kiran Sajjanshetty Member kiransajjanshetty[at]gmail.com  
Mahima Member mahima.as[at]gmail.com  
Ambika Venkat Member onmyheart911[at]gmail.com